Bekijk vacatures

Privacy statement persoonsgegevens

In dit privacy statement staat beschreven hoe Logistics United B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

LOGISTICS UNITED B.V. heeft kwaliteit en privacy hoog in het vaandel staan. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van informatie en de privacy van kandidaten, (potentiële) opdrachtgevers en andere betrokkenen en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Accepteren voorwaarden

Het accepteren van onze voorwaarden betekent dat u zich inschrijft in onze database voor een periode van 12 maanden, waarna LOGISTICS UNITED B.V. wettelijk verplicht is u opnieuw toestemming te vragen om uw gegevens te bewaren. Indien u wel wilt solliciteren maar zich niet wilt inschrijven, verzoeken wij u uw sollicitatie te mailen naar contact@logistics-united.com

Verwerking van uw gegevens

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van LOGISTICS UNITED B.V. laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt. Verwerking ten behoeven van diverse doelen Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor onderstaande doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij gegevens die wij van u ontvangen, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Solliciteren/inschrijven

Als u zich bij ons inschrijft/solliciteert, heeft LOGISTICS UNITED B.V. gegevens nodig om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij kunnen u hierdoor op de hoogte houden van interessante vacatures en andere interessante informatie. Wanneer u solliciteert op een specifieke vacature, zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

Bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Optimalisatie dienstverlening

Voor de meting van web statistieken verzamelt LOGISTICS UNITED B.V. anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan LOGISTICS UNITED B.V. haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. LOGISTICS UNITED B.V. maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Derden

Uw gegevens worden door LOGISTICS UNITED B.V. verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of LOGISTICS UNITED B.V. hiertoe verplicht wordt door de wet.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. LOGISTICS UNITED B.V. maakt voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van OTYS Recruiting Technology. OTYS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via contact@logistics-united.com